Ydelser

Vi samarbejder med institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med mennesker og som interesserer sig for menneskers trivsel og udvikling.

Vi har omfattende viden og erfaring med arbejde i

 • Sociale institutioner
 • Dagtilbud
 • Skoler
 • PPR
 • NGO’er
 • Kommunale forvaltninger/policy områder

Vi gennemfører

 • kompetenceudviklingsforløb
 • konsulentstøtte
 • hele eller dele af udviklingsprojekter
 • læringslaboratorier
 • aktionslæringsforløb
 • sparring og supervision
 • evaluering mm.

Alle vore ydelser planlægges og gennemføres med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer og problemstillinger som rekvirenten måtte stå med.