Til deltagere i konferencen 22. maj 2014

Posted on June 3, 2014 by

Se præsentationsslides fra konferencen 22. maj 2014: Resiliente læringsmiljøer – bæredygtighed i praksis

Bilag 1. Red Barnets projekt om ’Børns beredskab mod vold og overgreb’.
Kuno Sørensen og Sita Michael Bormann, Red Barnet.

Bilag 2. Resiliente børn – et udbredt fænomen. Og hvorfor er både social arv
og mønsterbrydere vildledende og potentielt stigmatiserende
betegnelser?
Lektor v. Ålborg Universitet, Morten Ejrnæs.

Bilag 3. Evidensbaseret viden om individuel og social resiliens
Professor v. Aarhus Universitet, Peter Berliner

Bilag 4. Social bæredygtighed og resiliensskabende miljøer.
Hans Månsson, Center for Social Bæredygtighed

 

shapeimage_5