Temaer og metoder

CeSoB beskæftiger sig med professionalisering af arbejdet med relationer, læring og ledelse.

Dette afspejles i de temaer, som CeSoB fokuserer på og i de metoder, som centret har udviklet i praksis.

Tematiske tilgange:

  • Bæredygtig pædagogik, læs mere
  • Resiliens
  • Inkluderende læringsfællesskaber, læs mere
  • Tværprofessionelt samarbejde i arbejdet med børn og unge, læs mere
  • Samarbejde med forældrene som forudsætning for social bæredygtighed, læs mere
  • Social bæredygtighed og ledelse, læs mere

Metodiske tilgange:

  • Kvalitetssikring af praksisudvikling – ti kvalitetsparametre, læs mere
  • Resiliensfremmende indsatser i praksis
  • Læringslaboratorier, læs mere
  • Bæredygtig implementering, læs mere