Social resiliens (Asterisk 77/2016)

CeSoB deltager i disse år (2013-2016) i et udviklingsprojekt om social resiliens, som ledes af Red Barnet og finansieres af Socialministeriet.

CeSoB’s bidrag har bl.a. været udarbejdelse af et internationalt forskningsreview, udvikling af et ”måleredskab” til social resiliens og sparring med skoler i forhold til udvikling af resiliensfremmende læringsmiljøer.

Peter Berliner, professor MSO ved Aarhus Universitet, har været tilknyttet dette arbejde som medarbejder i CeSoB-regi. Peter Berliner fortæller om projektet i en artikel i Magasinet Asterisk (marts 2016), hvor han særligt har fokus på den betydning fællesskabet har i de skandinaviske samfund på styrkelse af social resiliens.

Læs artiklen Det stærke skandinaviske fællesskab styrker social resiliens