Projekter

CeSoB ønsker at medvirke til, at bæredygtige visioner realiseres i praksis – til glæde og gavn for forskellige målgrupper: børn, unge, brugere af sociale tilbud, medarbejdere i pædagogiske virksomheder osv.

CeSoB gennemfører udviklingsprojekter, der har til formål at skabe bæredygtige og meningsfulde praksisforandringer.

Læs om seneste igangsatte projekt (løber fra januar 2016 til november 2016)
Den røde tråd – et samskabende projekt

Eksempler på øvrige igangværende udviklingsprojekter, som CeSoB deltager i er:

  • Pædagogisk arbejde i vuggestuer og dagpleje, Dragør Kommune, læs mere …
  • Udvikling af resiliensfremmende læringsmiljøer i folkeskolen, læs mere …
  • Tidlig sprogindsats for større chancelighed for alle børn, læs mere …