Projektbevilling – Dragør Kommune

CeSoB har i samarbejde med Dragør Kommune fået bevilling til et projekt om at styrke det pædagogiske arbejde i vuggestuer og dagpleje.

Alle kommunens børn i alderen 0-3 år og deres pædagoger er involveret. Projektet støttes af Socialministeriet.
Baggrunden for projektet er et ønske om at sætte fokus på børns første år i dagtilbud, hvor grundlaget for barnets tillid og lyst til at indgå i relationer til andre børn og til voksne uden for hjemmet dannes.