Om CeSoB

CeSoB – Center for Social Bæredygtighed – er et nonprofit udviklingscenter, der har til formål at fremme social bæredygtighed i velfærdssamfundet og dets forskellige fællesskaber. CeSoB ønsker derfor at medvirke til udvikling af social bæredygtighed i praksis og med afsæt heri at anvende viden og erfaringer med praksisudvikling for at skabe et teoretisk grundlag for social bæredygtighed i velfærdssamfundets forskellige domæner.

For at realisere dette formål tilbyder CeSoB partnerskab og samarbejde med interessenter med henblik på at udvikle og kvalitetssikre bæredygtige miljøer for relationer, læring og ledelse. Interessenter kan fx være dagtilbud, skoler, sociale tilbud og kommunale forvaltninger/politikområder, fx børne- og ungeområdet.

CeSoB arbejder med afsæt i ti kvalitetsparametre, der kan anvendes konkret i praksis og med praksisudvikling. Det betyder helt konkret, at en interessent, der ønsker at udvikle og styrke social bæredygtig i sin virksomhed, fx i relation til virksomhedens primære målgruppe (fx børn- og unge eller socialt udsatte), i relation til det kollegiale samarbejde eller i relationen til ledelsen, hvor netop relationens karakter af gensidig forpligtelse er en nøgleparameter i social bæredygtighed.

Et partnerskab kunne fx handle om et kvalitetstjek af en kommunal virksomhed med henblik på over en periode at sætte sig mål for at videreudvikle social bæredygtighed i virksomheden – den sociale kapital. CeSoBs kvalitetsparametre kan anvendes meget fleksibelt og sensitivt over for den enkelte virksomheds egenart og formål. Samarbejdet vil derfor være præget af den social bæredygtigheds nøgleparameter, dvs. en gensidig forpligtet relation.

CeSoB stiller som udgangspunkt sin ekspertise og sin medvirken til kvalitetssikring og udvikling af social bæredygtighed gratis til rådighed, fordi centeret netop har til formål at fremme social bæredygtighed i velfærdssamfundet og dets forskellige fællesskaber.

Læs mere om begrebet Social bæredygtighed … (pdf)