Laboratorie for Læringsfællesskaber

stand37_foto

Laboratorie for Læringsfællesskaber deltog i KL Børnetopmøde 30. – 31.01.14 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Fokus på den bæredygtige folkeskole og implementering af folkeskolereformen

Laboratorie for Læringsfællesskaber inviterer til samarbejde om implementering af folkeskolereformen.

Laboratorie for Læringsfællesskaber kobler folkeskolereformens målsætninger om livsduelige børn, sammen med en vision om den bæredygtige folkeskole. Vi skaber kompetenceudvikling og praksisforandring i folkeskolen, hvor fokus er på hvordan relationel udvikling – mellem elever, forældre, lærer, ledelse og omverden – kan medvirke til at skabe de forandringer som kommuner og skoler ønsker.

Det gør vi med afsæt i principperne om bæredygtig pædagogik. Arbejdsformen er pædagogiske hverdagslaboratorier, og det indholdsmæssige fokusområde er læringsfællesskaber.

Vi har mange års erfaring inden for kommunal ledelse på højeste plan, vi har gennemført store kompetenceudviklingsprojekter med målrettet og brugerstyret efter- og videreuddannelse, vi arbejder med implementering, styring og koordinering af processer mm. Vi har tæt kontakt til udbyderne af kompetencegivende videreuddannelse.

Implementering af folkeskolereformen: lærernes motivation og engagement

Vi tror ikke på hurtige løsninger, men har forståelse for at kommunerne står i en langsigtet udviklingsproces. Målsætningerne i folkeskolereformen er tydelige, men spørgsmålet er hvordan man kommer derhen?

Vi tror at mange af svarene ligger hos lærerne. Hvis de politiske forventninger om et kvalitetsløft af folkeskolen skal indfries, er det helt nødvendigt, at lærerne i skolen går helhjertet foran. Det er imidlertid de færreste steder, at lærerne går foran i disse tider. Det er forståeligt, men også meget uhensigtsmæssigt. Enhver, der har arbejdet i folkeskolen, ved hvad læreres engagement og motivation betyder for elevernes læring og trivsel.

Implementering i et helhedsperspektiv

En vellykket implementering af folkeskolereformen kræver et helhedsperspektiv på processen. Lærernes engagement og motivation er vigtig, men alle parter: ledelse, lærere, pædagoger, forvaltning, politikere, børnene, forældre mm. skal involveres og tage et medansvar for de forandringer der står for døren. Vores tilgang handler helt grundlæggende om fællesskabelse. Det betyder skabelse af en praksisudvikling, hvor alle deltagere tages alvorligt og engageres.

Vi arbejder ud fra princippet om bæredygtig pædagogik, og skaber kompetenceudvikling og praksisforandring i folkeskolen i et helhedsperspektiv. Det betyder fokus på hvordan relationel udvikling – mellem elever, forældre, lærer, ledelse, forvaltning, politikere og omverden – kan medvirke til at skabe de forandringer som kommuner og skoler ønsker. Faglighed, ledelse, politik, økonomi mm. skal spille sammen for at understøtte den nødvendige udviklingsproces pædagogisk og organisatorisk.

Folkeskolereformen og kompetenceudvikling

I Laboratorie for Læringsfællesskaber tager vi afsæt i evidensbaseret viden om god og effektiv implementering, som entydigt udsiger, at målene med en forandringsproces bedst, når alle aktører tror på og er tro over for projektet. Det bygger på gensidig tillid og gensidig forpligtelse. Det kalder vi bæredygtig pædagogik.

Laboratorie for Læringsfællesskaber tilbyder kompetenceudvikling og praksisforandring i folkeskolen i en fælles forståelse – og en ambition – om at understøtte en implementering af folkeskolereformen med udgangspunkt i at udfolde børn og unges maksimale læringspotentiale.

Laboratorie for Læringsfællesskabers tilbud om kompetenceudvikling – uanset specifik målgruppe og tematik – indebærer interaktiv involvering og nær praksisrelatering. Kompetenceudviklingsforløbene bliver nøje balanceret mellem evidensbaseret viden udefra og den viden og de erfaringer, som deltagerne møder med – og som vi udvikler i samspillet mellem undervisere/konsulenter og deltagere – og mellem deltagerne og den praksis, de deler på skolen. Vi kalder det fællesskabende kompetenceudvikling.