Afholdte konferencer

8.9.2016: Ledelse af samarbejdet mellem lærere og pædagoger. (CeSoB, CUBION og Ledelsesakademiet, UCL)

Hent bilag fra seneste konference …


Tidligere konferencer:

22.10.2015: Sammenhæng i børn og unges liv – når mening skaber helhed. (CeSoB) Hent evt. bilag ….

22. maj 2014 Resiliente læringsmiljøer – bæredygtighed i praksis. (CeSoB)

23. april 2014 Folkeskolereformen, nye muligheder. (Dansk Psykologisk Forlag og CeSoB)

15. maj 2013 Bæredygtig pædagogik og praksisudvikling. (CeSoB)