Erfaringer med understøttende undervisning

Danmarks Evalueringsinstitut(EVA) belyser skolernes erfaringer med understøttende undervisning – to år efter reformen.
Læs EVA’s pressemeddelelse og rapport.