Resiliente læringsmiljøer – bæredygtighed i praksis

KonferencenResiliente læringsmiljøer – bæredygtighed i praksis” afholdes 22. maj 2014 kl. 9:30 – 16:00 på Hotel Nyborg Strand. Den afholdes i et samarbejde mellem Red Barnet og CeSoB.

Konferencen tager udgangspunkt i spørgsmål som:

  • Hvordan styrker vi børns modstandsdygtighed overfor vold og overgreb?
  • Kan vi opbygge børnefællesskaber og læringsmiljøer, hvor de voksne der omgiver børnene understøtter børnenes modstandsdygtighed/resiliens?
  • Og hvordan skal sådanne resiliente læringsmiljøer udvikles, så de bliver bæredygtige?

 

På konferencen ønsker vi disse spørgsmål belyst og diskuteret gennem en række oplæg og en paneldebat med deltagelse af førende forskere i Danmark. Oplægsholdere er: Professor Peter Berliner (AU), professor Steen Hildebrandt (AU), lektor Morten Ejrnæs (AAU), Hans Månsson (CeSoB), Kuno Sørensen og Sita Michael Bormann (Red Barnet).

Konferencen åbnes af uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund, University College Lillebælt (UCL).

Konferencen henvender sig til beslutningstagere i kommunernes familie- ,  børne- og ungeforvaltninger, børnesagsbehandlere, skoleledere, lærere, AKT-vejledere, ansatte i PPR og andre der arbejder professionelt eller frivilligt med at støtte børn i at undgå vold og overgreb.

 

PROGRAM …