Center for Social Bæredygtighed (CeSoB)

CeSoB arbejder for at fremme bæredygtige miljøer med fokus på relationer, læring og ledelse. Vi bidrager til løsninger på de omfattende udfordringer, som velfærdsamfundet står midt i.

Bæredygtighed handler her om at skabe en helhedsorienteret og dynamisk balance imellem systemer og mennesker. Derfor medvirker CeSoB til at udvikle bæredygtige praksisfællesskaber for børn, unge og voksne i organisationer og institutioner.

Vi sætter i særlig grad fokus på:

  • Bæredygtig pædagogik, som er kendetegnet ved at skabe mening og videreudvikle social kapital i fællesskaber. Bæredygtig pædagogiks sigte er at børn, unge og voksne oplever læringsmiljøer, hvor læring og trivsel er hinandens forudsætning.
  • Relationer i fællesskaber. Relationel kompetence baserer sig på princippet om ligeværdighed og gensidig respekt. Kernen i enhver organisation er praksisfællesskaber. Opgaven er at skabe en kultur, som fokuserer på gensidighed, meningsdannelse, fælles engagement og fælles virksomhed.
  • Bæredygtig ledelse og samskabende udviklingsprocesser. Bæredygtig ledelse omsætter styringsrationaler til læringsrationaler med fokus på kerneydelser og arbejdsfællesskaber. Udvikling af praksis foregår i en samskabende proces med deltagelse af alle berørte parter, fra besluttende til udførende niveau. Når ledelsen skal sikre at reformer og ny praksis bliver implementeret, er opgaven at skabe en kultur og rammer, som giver mening for børn, unge og voksne, både fagligt og socialt.