Bæredygtig pædagogik

Bæredygtig pædagogik kan defineres som en kulturelt baseret bestræbelse på at fremme menneskers naturlige tilskyndelse til at indgå tillidsfuldt i relationer og at være meningsfuldt forbundet med andre. Bæredygtig pædagogik er således en bevidst og tilstræbt handlen med henblik på at skabe, konsolidere og videreudvikle social kapital i et fællesskab.

Tre grundbegreber

Tre grundbegreber

Bæredygtighed i pædagogikken handler om gensidig forpligtet anerkendelse af hinanden. Alle mennesker skal have mulighed for aktiv deltagelse, og alle er forpligtet til at yde deres bedste og tage ansvar for egen og andres trivsel, læring og udvikling. Med denne grundoplevelse af ansvar over for sig selv og gensidigt over for andre, er der reelt mulighed for at styrke meningsfulde og bæredygtige fællesskaber i forskellige sociale arenaer, som mennesker er en del af – som for eksempel folkeskolen, dagtilbuddet, ungdomsuddannelserne, arbejdspladsen og samfundet som helhed.

Når børn og unge meget tidligt og igennem livet har mulighed for at mødes med andre mennesker i gensidigt forpligtende relationer, vil det danne grundlag for bæredygtighed på alle andre områder, herunder det økonomiske og økologiske domæne. Pædagogik er først for alvor bæredygtig, når den bygger bro mellem social bæredygtighed, som er de sociale kompetencer, mennesker fødes med og den sociale kapital i samfundet og de fællesskaber, som samfundet er opbygget af.