Temaer og metoder

CeSoB beskæftiger sig med professionalisering af arbejdet med relationer, læring og ledelse.

Dette afspejles i de temaer, som CeSoB fokuserer på og i de metoder, som centret har udviklet i praksis.

Tematiske tilgange:

 • Bæredygtig pædagogik, læs mere
 • Resiliens
 • Inkluderende læringsfællesskaber, læs mere
 • Tværprofessionelt samarbejde i arbejdet med børn og unge, læs mere
 • Samarbejde med forældrene som forudsætning for social bæredygtighed, læs mere
 • Social bæredygtighed og ledelse, læs mere

Metodiske tilgange:

 • Kvalitetssikring af praksisudvikling – ti kvalitetsparametre, læs mere
 • Resiliensfremmende indsatser i praksis
 • Læringslaboratorier, læs mere
 • Bæredygtig implementering, læs mere
 • Monitorering af udviklingsprojekter
 • Kvalitative og kvantitative evalueringsformer