RYKKE SAMMEN – udvikling af social resiliens i skolenRYKKE SAMMEN er en vejledning til at udvikle skolens fællesskaber og styrke den enkeltes udvikling personligt og fagligt.

Center for Social Bæredygtighed, CeSoB, har de seneste tre år deltaget i et stort udviklingsprojekt, finansieret af Socialministeriet og med Red Barnet som hovedansvarlig.
 
En vigtig del af dette projekt har været at udvikle en model for, hvordan skoler kan arbejde med at styrke klassen som fællesskab og alle elevers trivsel og læring. 
Derfor har CeSoB i samarbejde med en række skoler landet over udviklet en vejledning, der netop har dette fokus: At styrke både skolens fællesskaber og alle klassens elever.

Nu er denne vejledning – RYKKE SAMMEN – klar til brug og kan downloades.

Projektmidler vedr. børns rettigheder

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) giver 10,8 millioner kroner til Red Barnet til at lave en national kampagne, der skal oplyse børn om deres rettigheder samt til at udvikle undervisningsmateriale for børn og unge.

Målet med projektet er, at børn skal kende til deres rettigheder efter dansk lovgivning og FN’s Børnekonvention, og at børn får opbygget deres selvværd og modstandskraft over for overgreb.

CeSoB er samarbejdspartner på Red Barnets projekt med bl.a. ansvar for, at der udvikles og gennemføres en baseline undersøgelse ved projektets start, et specifikt måleredskab til måling af resiliens samt løbende monitorering og en slutevaluering.

Læs mere om bevillingen på Social- og Integrationsministeriets nyhedsside