Udvikling af social resiliens. Artikel i Kognition & Pædagogik nr. 103, 2017

Udvikling af social resiliens. Artikel i Kognition & Pædagogik nr. 103, 2017

Hans Månsson, CeSoB, har været redaktør på det seneste nummer af Kognition & Pædagogik (nr. 103, 2017) og  bidraget med en artikel om udvikling af social resiliens i skolen. Artiklen  handler om, hvordan social resiliens helt konkret kan fremmes i børn og unges praksisfællesskaber. Den bygger på indsigter og erfaringer, som forfatteren m. fl. har erhvervet i forbindelse med gennemførelsen af et netop afsluttet forsknings- og udviklingsprojekt, som har haft Red Barnet som overordnet projektansvarlig part.

Som led i dette projekt har Center for Social Bæredygtighed haft til opgave at udarbejde en udviklingsmodel, der sigter mod at understøtte processer, som kan styrke skoleklassen som resiliens-fremmende læringsmiljø. Modellen og dens forskellige konkrete virkemidler står i dag til rådighed for alle, som ønsker at arbejde målbevidst og systematisk med social resiliens i børn og unges praksisfællesskaber.

I artiklen gives et signalement af udviklingsmodellen, der er designet til at arbejde i lokalt regi med resiliens-fremmende processer.

Modellen tager afsæt et multifacetteret resiliens-begreb, der rummer 12 forskellige kategorier eller temaer: tillid, mening, retfærdighed, selvstændighed, medbestemmelse, samarbejde, fællesskab, livsglæde, rettigheder, omsorg, lokalsamfundet og hjemmet, der tilsammen definerer social resiliens i denne sammenhæng. Samtidig præsenteres et kvalitativt ‘måleredskab’, der muliggør, at lærere og pædagoger kan tage temperaturen på den sociale resiliens i praksisfællesskabet, fx før, undervejs og efter gennemførelse af lokale udviklingsprojekter i folkeskolen og i princippet i et hvilket som helst lærende og udviklende praksisfællesskab.


 

Læs mere vedr. Kognition og Pædagogik nr. 103, 2017 – Køb digital artikel Udvikling af social resiliens i skolen (12 sider) af Hans Månsson

RYKKE SAMMEN – udvikling af social resiliens i skolenRYKKE SAMMEN er en vejledning til at udvikle skolens fællesskaber og styrke den enkeltes udvikling personligt og fagligt.

Center for Social Bæredygtighed, CeSoB, har de seneste tre år deltaget i et stort udviklingsprojekt, finansieret af Socialministeriet og med Red Barnet som hovedansvarlig.
 
En vigtig del af dette projekt har været at udvikle en model for, hvordan skoler kan arbejde med at styrke klassen som fællesskab og alle elevers trivsel og læring. 
Derfor har CeSoB i samarbejde med en række skoler landet over udviklet en vejledning, der netop har dette fokus: At styrke både skolens fællesskaber og alle klassens elever.

Nu er denne vejledning – RYKKE SAMMEN – klar til brug og kan downloades.