Udvikling af social resiliens. Artikel i Kognition & Pædagogik nr. 103, 2017

Udvikling af social resiliens. Artikel i Kognition & Pædagogik nr. 103, 2017

Hans Månsson, CeSoB, har været redaktør på det seneste nummer af Kognition & Pædagogik (nr. 103, 2017) og  bidraget med en artikel om udvikling af social resiliens i skolen. Artiklen  handler om, hvordan social resiliens helt konkret kan fremmes i børn og unges praksisfællesskaber. Den bygger på indsigter og erfaringer, som forfatteren m. fl. har erhvervet i forbindelse med gennemførelsen af et netop afsluttet forsknings- og udviklingsprojekt, som har haft Red Barnet som overordnet projektansvarlig part.

Som led i dette projekt har Center for Social Bæredygtighed haft til opgave at udarbejde en udviklingsmodel, der sigter mod at understøtte processer, som kan styrke skoleklassen som resiliens-fremmende læringsmiljø. Modellen og dens forskellige konkrete virkemidler står i dag til rådighed for alle, som ønsker at arbejde målbevidst og systematisk med social resiliens i børn og unges praksisfællesskaber.

I artiklen gives et signalement af udviklingsmodellen, der er designet til at arbejde i lokalt regi med resiliens-fremmende processer.

Modellen tager afsæt et multifacetteret resiliens-begreb, der rummer 12 forskellige kategorier eller temaer: tillid, mening, retfærdighed, selvstændighed, medbestemmelse, samarbejde, fællesskab, livsglæde, rettigheder, omsorg, lokalsamfundet og hjemmet, der tilsammen definerer social resiliens i denne sammenhæng. Samtidig præsenteres et kvalitativt ‘måleredskab’, der muliggør, at lærere og pædagoger kan tage temperaturen på den sociale resiliens i praksisfællesskabet, fx før, undervejs og efter gennemførelse af lokale udviklingsprojekter i folkeskolen og i princippet i et hvilket som helst lærende og udviklende praksisfællesskab.


 

Læs mere vedr. Kognition og Pædagogik nr. 103, 2017 – Køb digital artikel Udvikling af social resiliens i skolen (12 sider) af Hans Månsson