Børnetjenesten har modtaget Helsingør Stifts initiativpris…

“Vi vil gerne kunne give det videre”, siger Naja Månsson, der har været med til at udvikle projektet Børnetjenesten, vinder af Stiftsinitiativprisen 2016. Hun er initiativtager til projektet og arbejder som kirke- og kulturmedarbejder ved Messiaskirken i Gentofte Provsti. Sammen med de øvrige kræfter bag projektet vil hun med med prisen i ryggen gerne brede projektet ud til flere sogne. Læs hele artiklen…

CeSoB ved Aage Nipper har været ekstern evaluator, herunder interviewet en række børn i 4-5 års-alderen. Se uddrag af evalueringsrapport

 


Læs mere om initiativet Børnetjenesten.