Social Agenda 17/30


Center for Social Bæredygtighed (CeSoB) tager nu initiativ til, at FN’s 17 globale bæredygtighedsmål bliver udfoldet og udviklet i de kommende år ved at igangsætte en ny – demokratisk og social – udviklingsproces. Denne proces benævnes Social Agenda 17/30 – eller i kort form SA 17/30 – hvor 17 står for de 17 Verdensmål og 30 for året 2030, hvor de 17 Verdensmål senest ønskes realiseret i praksis.

SA 17/30 følges af et bredt sammensat advisory board. Der vil løbende blive fokuseret på udvalgte bæredygtighedstemaer – cases – der bredt repræsenterer centrale udfordringer med reference til de 17 Verdensmål – med et stærkt socialt og aktivt inddragende islæt.

Læs nærmere: Beskrivelse af initiativet