SA 17/30 – udtalelse fra Mogens Lykketoft

Det haster med at realisere De Forenede Nationers 17 mål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene om alle mennesker og alle lande, og kræver stor indsats både lokalt, nationalt og internationalt.

Det var mig en ære at være formand for FN’s generalforsamling 2015-2016, netop da alle verdens lande enedes om Verdensmålene og om den hidtil mest forpligtende aftale på det måske allermest hastende af målene – indsatsen mod klimaforandring. Derfor er alle initiativer – lokalt, nationalt og/eller internationalt – der har til formål at medvirke til en virkningsfuld realisering af et, flere eller alle Verdensmålene støtteværdige.

Heldigvis er der en stærkt civilsamfund, der tager initiativer til opfølgning af den globale dagsorden.

Social Agenda 17/30 er et meget velkomment sådant initiativ, der kobler den demokratisk samtale med konkret handling. Alle bæredygtighedstemaer udvælges nøje, forankres i konkrete partnerskaber, følges løbende op, dokumenteres og søges udbredt rundt i samfundet, hvor det kan skabe udvikling og bedre velfærd.

I Social Agenda 17/30 er den sociale dimension omdrejningspunktet. Det er vigtigt, der alt for ofte står i skyggen af indsatsen for miljø og klima.  De 17 mål om bæredygtighed handler netop om, at indsatsen for miljø/klima, om økonomi og om lighed/social ansvarlighed hænger uadskilleligt sammen. Og det er vigtigt at vi ikke i Danmark står os til tåls med, at vi har skabt social harmoni og høj grad af lighed. Udviklingen går også hos os den forkerte vej med flere meget fattige medborgere, flere sociale problemer og større ulighed.

Social Agenda 17/30 erkender, at ingen kan afhjælpe eller løse basale sociale udfordringer alene, men forudsætter samarbejde på tværs af sektorer og interesser. Hele bæredygtighedsdagsordenen handler om partnerskabet – ikke mindst mellem offentlig og privat sektor, forskningsverden og civilsamfund. 

Derfor kan jeg varmt anbefale at støtte Social Agenda 17/30.

Mogens Lykketoft, Formand for FN’s Generalforsamling (2015-2016)