Projekt om tidlig sprogindsats …

Tidlig sprogindsats for større chancelighed for alle børn
Nyt forsknings- og udviklingsprojekt

CeSoB, Center for Social Bæredygtighed, gennemfører i samarbejde med Dragør kommune et forsknings- og udviklingsprojekt, der skal medvirke til at kvalificere det pædagogiske arbejde med børns sprog.

Det er projektets formål at skabe viden om, hvordan arbejdet med børns sprog i dagtilbud og i indskolingen i samarbejde med hjemmene kan kvalificeres med henblik på at danne grundlag for, at alle børn gives de optimale muligheder for at klare sig godt i skolen – fagligt og socialt – og derved fremme deres muligheder for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse og for aktiv deltagelse i samfundslivet i øvrigt.

Projektet løber over syv år (2014-2020) og følger ca. 200 børn fra 3- til 9 års-alderen.

Projektet har en implementeringsdimension og en forskningsdimension.

Implementeringsdelen består af:

  1. Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale
  2. Intensivering og kvalificering af sprogevalueringen
  3. Faglig understøttelse af den pædagogiske praksis

Forskningen består af:

  1. Indsamling af data om den konkrete børneårgang med hensyn til sprog- og læseudvikling og trivsel med særlig opmærksomhed på børn, der af forskellige grunde risikerer udgrænsning i forhold til aktiv deltagelse og meningsskabelse inden for fællesskabets rammer.
  2. Monitorering og evaluering af implementeringsprocessen og feedback til og dialog med de lokalt ansvarlige for implementeringen (implementeringsteamet) med henblik på opkvalificering af implementeringsstøtten undervejs i projektet.

 

Kontaktpersoner:
Hans Månsson, projektleder

Trine Kjær Krogh, projektmedarbejder

Maiken Pelby, dagtilbudschef

Janne Gundersen, pædagogisk konsulent