Social Agenda 17/30


Social Agenda 17/30
- et demokratisk og socialt bidrag 
til realisering af de 17 Verdensmål frem mod 2030

Center for Social Bæredygtighed tager nu initiativ til, at FN’s 17 globale bæredygtighedsmål bliver udfoldet og udviklet i de kommende år ved at igangsættes en ny – demokratisk og social – udviklingsproces. Denne proces benævnes Social Agenda 17/30 – eller i kort form SA 17/30 – hvor 17 står for de 17 Verdensmål og 30 for året 2030, hvor de 17 Verdensmål senest ønskes realiseret i praksis.

Initiativet følges af et advisory board som består af:

 • Musa Kekec – Novo Nordisk, formand for boardet
 • Marianne Jelved  – MF, tidligere økonomi- og kulturminister
 • Kathrine Richardson  – professor, KU, leder af Sustainability Science Centre
 • Charlotte Fischer – Chef for Den Grønne Tænketank Concito – Bæredygtigt Erhverv
 • Kjeld Holm – biskop emeritus
 • Knud Aarup – Formand for Socialpolitisk Forening
 • Emma Holten – Aktivist, redaktør mv.
 • Mette Touborg – Direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune
 • Peter Berliner – Professor i psykologi, Aarhus Universitet
 • Signe Frese – Miljøchef Coop, ansvarlighedschef Irma
 • Flemming Lynge Nielsen – Sustainability Director, Danfoss
 • Anders Morgenthaler – Tegner, filminstruktør, forfatter mv.

Advisory Boardet er under udvikling og forventes udvidet i den kommende tid.

Skabelse af en social og demokratisk proces

SA 17/30 vil løbende fokusere på udvalgte bæredygtighedstemaer – cases – der bredt repræsenterer centrale problematikker eller udfordringer med direkte reference til de 17 Verdensmål og de underliggende delmål – med et stærkt socialt og aktivt inddragende islæt.

For hver enkelt case etableres en interaktiv og digital platform, som vil indeholde et bredt spektrum af muligheder for formidling af information og deltagelse i en demokratisk dialog i forhold til det særlige bæredygtighedstema, som casen sætter fokus på. Det vil være en kombination af billed- og videomateriale, baggrundstekster, sociale medier etc.

Case-platformen vil dels indeholde en samling af allerede eksisterende digitaliseret materiale, dels af en løbende produktion af nyt digitalt materiale fx i form af videodokumentation, interviews med centrale aktører, interaktive dialogspor etc. Dette materiale udvikles og skabes i et samarbejde mellem repræsentanter for SA 17/30 og de partnere, der konkret indgår i casen. Partnere kan fx være repræsentanter for en case-kommune, en produktionsvirksomhed, lokal borgerforening, forskergruppe, fagpolitikere etc. 

Case-platformene samles på en fælles hjemmeside, hvor alle har adgang og kan hente information om bæredygtighedstemaet og hvor alle interesserede kan deltage aktivt i platformens forskellige dialogspor.

Der etableres aktuelt 16-24 cases, som hver især kan udskiftes, når det skønnes, at en tematik kan stå alene uden særlig understøttelse – m.a.o. er blevet bæredygtig i sig selv – og kan erstattes af en anden central og støtteværdig tematik. 
For hver enkelt case etableres et partnerskab mellem SA 17/30 og centrale aktører med særlig interesse for den tematik, som casen har fokus på.

Én gang årligt afholdes en todages fælleskonference, hvor alle aktuelle cases præsenteres på workshops af centrale aktører og hvor alle interesserede i casens særlige bæredygtighedstema aktivt kan deltage i en demokratisk samtale om temaet og om hvordan alle kan drage nytte af indsigter og erfaringer inden for det konkrete område.

Den første fælleskonference gennemføres i foråret 2018 og gentages derefter årligt – potentielt indtil 2030.

Se også: Uddybende beskrivelse af initiativet (pdf) og udtalelse om initiativet af Mogens Lykketoft, tidligere formand for FN´s Generalforsamling

For nærmere information: Hans Månsson, mail: hm@cesob.dk, telefon: 29600966