Red Barnet samarbejde

CeSoB deltager i samarbejde med Red Barnet i projektet ’Børns beredskab mod vold og overgreb’. Projektet er en del af ’overgrebspakken’ og er bevilget af Socialministeriet. Red Barnet er projektleder.  Projektet består af to dele:

  • En kampagne, der har til formål, at børn skal kende deres rettigheder og kunne omsætte dem til handling, så de aktivt kan udleve deres ret til beskyttelse mod vold og overgreb
  • Et udviklingsprojekt, der har til formål at udvikle metoder til at skabe læringsmiljøer, der kan støtte og fremme børns modstandskraft over for vold og overgreb.

CeSoB indgår især i udviklingsprojektet.

I udviklingsprojektet skal udvikles en helhedsorienteret model for resiliensfremmende læringsmiljøer. Der skal desuden udvikles undervisningsmateriale og lærervejledninger, der skal understøtte sådanne læringsmiljøer.  I projektet forsøges at skabe en resiliensfremmende helhed om børns liv, hvor både forældre, pædagoger, lærere, andre nøglepersoner i børns liv og børnenes egne fællesskaber indgår aktivt.

Udviklingsprojektet udvikles i tæt samarbejde med 5 – 10 pilotskoler, hvor elever i 4. – 5. og 6. klasser helt fra starten er med til at definere emner og budskaber til undervisningsmaterialer og metoder i undervisningen.

Den første udviklingsfase med de 5-10 pilotskoler foregår i sommeren 2014 – sommeren 2015. Derefter afprøves og videreudvikles projektet i yderligere 10 skoler frem til sommeren 2016. Herefter gives materialet frit til alle kommuner.

CeSoBs opgaver er – ud over at indgå i selve udviklingsarbejdet – at stå for baselinestudier, monitorering og evaluering af det samlede projektet.  CeSoB samarbejder med Bianca Albers og Marianne Bærenholdt fra Familie- og Evidens Centret og med professor Peter Berliner (Aarhus Universitet) om løsning af disse opgaver.