Den røde tråd – et samskabende projekt

Dragør Kommune har i samarbejde med CeSoB fået bevilling fra Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling til et samskabende projekt om overgange fra børnehave til skole.

Projektets fokus er at udvikle en pædagogisk praksis for pædagoger og lærere, som bygger på professionernes fælles grundfaglighed.

Med en fælles grundfaglighed som basis får pædagoger og lærere et fælles fagligt fundament, som kan fremme deres arbejde med resiliens, helhed og sammenhæng for børnene og dermed gøre overgangene fra børnehave til skolefritidsordning og indskoling sammenhængende og meningsfulde.

Projektets mål

  • At udvikle et fælles fagligt fundament og fælles fagsprog (grundfaglighed) for resiliens fremmende læringsmiljøer i overgangsåret fra børnehave til skole.
  • At det fælles faglige fundament bliver udviklet i en samskabende proces, hvor alle involverede parter bidrager.
  • At det fælles faglige fundament bliver udviklet i et samspil mellem teori og praksis i et kompetenceudviklingsforløb for pædagoger og lærere, hvor fokus er på læring, trivsel, resiliens, tillidsskabende relationer og forældresamarbejde.
  • At videreudvikle den pædagogiske praksis, så børns resurser og perspektiver er i fokus
  • At udvikle en praksis, hvor børn hjælper børn
  • At udvikle en konkret handleplan for overgangsåret: ”Den røde tråd fra dagtilbud til skole”.

Alle er med

Der er tale om et fælles projekt for hele kommunen. Alle involverede parter, pædagoger, lærere, forældre, ledere og forvaltning  indgår i projektet enten i en udviklingsgruppe eller i en responsgruppe.

Læs hele projektbeskrivelsen.

Kontaktpersoner:
Dorrit Christensen, CeSoB, mobil 29297871
Mie Friis Larsen, Dragør kommune,  tlf.  32890359