Projekter

CeSoB ønsker at medvirke til, at bæredygtige visioner realiseres i praksis – til glæde og gavn for forskellige målgrupper: børn, unge, brugere af sociale tilbud, medarbejdere i pædagogiske virksomheder osv.

CeSoB gennemfører udviklingsprojekter, der har til formål at skabe bæredygtige og meningsfulde praksisforandringer.

Den røde tråd – et samskabende projekt løb fra januar 2016 til oktober 2016. Der foreligger følgende bilag fra udviklingsprojektet:

TOPS, Tidlig Opmærksomhed og Pædagogisk Praksis ift Sprogudvikling”. Projektet omhandler pædagogisk arbejde i vuggestuer og dagpleje og blev afsluttet i august 2016. Udviklingsprojektet er beskrevet i en rapport(pdf) og der er udviklet en ”didaktisk ramme” (pdf) for det pædagogiske arbejde med de 0-3 årige børn i kommunen.

Eksempler på andre udviklingsprojekter:

  • Udvikling af resiliensfremmende læringsmiljøer i folkeskolen, læs mere …
  • Tidlig sprogindsats for større chancelighed for alle børn, læs mere …