Konferencer

SENEST AFHOLDT KONFERENCE 3.10.2017: Social resiliens – udvikling af gensidigt forpligtende relationer i fællesskaber mellem børn og unge
Arrangører:
Center for Social Bæredygtighed (cesob.dk) i samarbejde med University College Lillebælt (ucl.dk)

TILGÆNGELIGE BILAG fra arrangement:

■ Resiliensperspektiver – hvad har vi til fælles?
ved Ida Skytte Jakobsen, docent, University Collage Lillebælt [01resiliens_perspektiver.pdf]

■ Kommuners arbejde med resiliens
ved Jonas Kroustrup, Velux fondens Center for Bæredygtighed og Resiliens og Jeppe Christensen, ph.d. studerende, Århus Universitet [02Kommunersarb_resiliens.pdf]

■ Udvikling af resiliensfremmende læringsmiljøer
ved Hans Månsson, Center for Social Bæredygtighed (CeSoB)[03Social_resiliens_praksis_konf031017.pdf] [maaleredskabet_rykke_sammen.pdf]

■ Klasser, uddannelse og social mobilitet
ved Lars Olsen, forfatter og debattør [04klasser_mobilitet.pdf]

■ Fra professionel distance til professionelt nærvær
ved Knud Aarup, formand for socialpolitisk forening [05udv_distance_naervaer.pdf]

■ Workshop: Udvikling af resiliensfremmende læringsmiljøer i dagtilbud og skolestart.
ved Dorrit Christensen og Peter Mikkelsen, CeSoB [06Dragoer_sprogudv.pdf]

■ Workshop: Kan intensive læringsforløb gøre en forskel for fagligt udfordrede elever – og i så fald hvordan? ved Cecilie Dinesen, videnskabelig assistent, Institut for Idræt og Biomekanik [07resiliens_unge.pdf]

■ Workshop: Det formative sprog. Sproget skaber virkeligheden – også i fællesskaber
ved Celine Ferot, pædagogisk konsulent, Center for Undervisningsmidler [08Det_formative_sprog.pdf]

■ Workshop: Indsatsområdet ”Klar til Læring” ved Niels Rebsdorf, pædagogisk
konsulent, Hedensted kommune [09Om_musik_robuste_faellesskaber.pdf]

■ Workshop: Sammenhængen mellem udvikling af resiliens og professionsidentitet ved hjælp af livshistorier ved Andreas Nielsen, UCSJ/ Professionshøjskolen Absalon [10Absalon_skabelon.pdf]

■ Workshop: De pressede unge – om veje til trivsel ved Ida Hertz og Marie Arnbjørn, Center for Mental Robusthed [11MindgymCESOBworkshop.pdf]

På dagen udleveredes endvidere CeSoBs info-ark SOCIAL RESILIENS I PRAKSIS 

Glimt fra dagen …

03102017konf_glimt