Projektbevilling – Dragør Kommune

CeSoB har i samarbejde med Dragør Kommune fået bevilling til et projekt om at styrke det pædagogiske arbejde i vuggestuer og dagpleje.

Alle kommunens børn i alderen 0-3 år og deres pædagoger er involveret. Projektet støttes af Socialministeriet.
Baggrunden for projektet er et ønske om at sætte fokus på børns første år i dagtilbud, hvor grundlaget for barnets tillid og lyst til at indgå i relationer til andre børn og til voksne uden for hjemmet dannes.

Ny bog om Implementering udkommer 20. maj

bogImplementeringImplementering – fra viden til praksis på børne- og ungeområdet redigeret af Bianca Albers, Helle Høgh & Hans Månsson udkommer den 20. maj 2015.

Hvad er implementering? Hvilke instrumenter og metoder virker bedst, når man skal implementere ny viden? Og hvordan kan man arbejde systematisk med implementering, så man får omsat ny viden til en forbedret pædagogisk praksis, familiebehandling, undervisning eller forebyggelse?

Læs mere om bogen og forudbestil et eksemplar hos Dansk Psykologisk Forlag

Børn er født sociale …

“Børn er født sociale og har en naturlig interesse i at passe på vores fælles klode. Bedre understøttelse af den medfødte socialitet vil hjælpe børn til i højere grad at blive økologisk bevidste”, mener forfatter og medstifter af Center for Social Bæredygtighed Hans Månsson.

Læs hele artiklen side 20-21 i Børn & unge nummer 14.

Ny bog: Sprogets milepæle

Associeret partner i CeSoB, Trine Kjær Krogh, SPROGIN, har sammen med Helle Iben Bylander udgivet bogen “Sprogets milepæle”

sprogetsmilepaele1

 

I “Sprogets milepæle præsenteres en række forskningsbaserede sproglige milepæle, der kan anvendes som målestok for at vurdere, om et barn har behov for støtte til den sproglige udvikling.

Se mere

Projekt om børns rettigheder

Social- og integrationsministeriet har i juli 2013 bevilget 10,8 millioner kroner til Red Barnet til et projekt om børns beredskab mod vold og overgreb.

Midlerne skal anvendes til

  • at lave en national kampagne, der skal oplyse børn om deres rettigheder samt
  • udvikle metoder for, hvordan man styrker børns selvværd og bevidsthed, så de bliver i stand til at forholde sig til situationer, hvor deres rettigheder bliver overtrådt, og ved hvordan de kan få hjælp.

Projektets overordnede formål er, at børn i den undervisningspligtige alder kender deres rettigheder og kan omsætte dem til handling i eget liv, hvorved de bidrager aktivt til at udleve deres ret til beskyttelse mod vold og overgreb.

CeSoB er samarbejdspartner på Red Barnets projekt med bl.a. ansvar for, at der udvikles og gennemføres en baseline undersøgelse ved projektets start, udvikling af et specifikt måleredskab til måling af resiliens samt løbende monitorering og en slutevaluering. CeSoB bidrager derudover med faglig sparring i forbindelse med udvikling af undervisningsmateriale og udviklingsprojekt om udvikling af model til resiliensfremmende miljøer for børn.

Projektet gennemføres i perioden 2014-2016.

 

Forår 2014 – konference om resiliensfremmende og bæredygtige læringsmiljøer

Med udgangspunkt i den viden der genereres gennem projektet om børns beredskab, planlægger CeSoB og Red Barnet en konference i foråret 2014 med arbejdstitlen Resiliensfremmende og bæredygtige læringsmiljøer. Følg med her på hjemmesiden.

Læs mere om bevillingen på Social- og Integrationsministeriets nyhedsside og på Red Barnets nyhedsside (siden åbner i nyt vindue)