Konference 8.9.2016

CeSoB, CUBION og Ledelsesakademiet, UCL afholder konference:

Ledelse af samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

– ledelse af det tværprofessionelle samarbejde i skolens praksisfællesskaber med sigte på børns læring og trivsel

Tid 8.9.2016, kl. 9-16
Sted Nyborg Strand
Pris 1.975,- kr. + moms incl. forplejning på konferencedagen. Ved samlet tilmelding af fem deltagere eller mere ydes 10 % rabat.
Tilmelding OBS! Stadig ledige pladser (hent tilmelding)
Kontakt info@cesob.dk
Målgruppe Skoleledelser, forvaltningsledelser, konsulenter i forvaltninger og ministerier, konsulenter i professionshøjskoler mv.

Konferencen er arrangeret af Center for Social Bæredygtighed (cesob.dk),
Cubion (cubion.dk) og Ledelsesakademiet, UCL (ucl.dk)

INDHOLD

Konferencens formål er at fokusere på skoleledelsens udfordringer, når de fagprofessionelle skal arbejde sammen om folkeskolereformens intention om at fremme elevernes læring og trivsel.

Konferencen tager udgangspunkt i de særlige lederudfordringer der er opstået i forbindelse med skolereformens intensiverede krav om samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Konferencen vil belyse temaet ”ledelse af samarbejdet mellem lærere og pædagoger” gennem fire ledelsesmæssige tematikker:

  • Ledelse af læring – orkestrering af potentialitet
  • Ledelse med fokus på helhed og sammenhæng
  • Ledelse af udvikling af læringsmiljøer
  • Ledelse af potentialer

Konferencens fire ledelsestemaer vil blive belyst af eksperter, praktikere samt deltagernes fælles refleksion og debat.

Oplægsholdere

Dorrit Christensen
Partner i Center for Social Bæredygtighed, lærer og MPA. Tidligere direktør i Ballerup Kommune for børn og unge og for tværgående udvikling, udviklingschef i Københavns Uddannelses og Ungdomsforvaltning samt leder af Danmarks Lærerhøjskole i Århus, lærernes efter- og videreuddannelse. Arbejder med pædagogisk Innovation, implementering og ledelse af institutioner for børn og unge 0-18 år med fokus på at skabe helhed i børns og unges hverdag.

Hanne Møller
Uddannet cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, fra Ålborg Universitet. Hanne Møller er oprindeligt lærer og har specialiseret sig inden for aktionslæringsfeltet og er medforfatter på bogen Strategisk Aktionslæring der udkom i 2014 og artiklen for Dafolos magasin Skolen i morgen: ”Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen.” Hanne Møller er Chefkonsulent og partner i CUBION .

Justine Grønbæk Pors
Adjunkt på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. Hendes forskning fokuserer på ændringer i måder, hvorpå velfærd tænkes, praktiseres, ledes og organiseres. Justine Grønbæk Pors har bl.a. skrevet om potentialitetsledelse/styring i følgende bøger:
Ledelse af uddannelse – at lede det potentielle. Sammen med Dorthe Staunæs, Hanne Knudsen og Malou Juelskjær. Samfundslitteratur.
Velfærdsledelse mellem styring og potentialisering. Sammen med Niels Åkerstrøm Andersen. Hans Reitzels forlag
Public Management in Transition. The orchestration of potentiality. Policy Press

Lars Goldschmidt
Kemiingeniør og ph.d. fra DTU og ph.d. fra CBS. Han har mange års erfaring som leder i offentlige og private virksomheder og med politisk interessevaretagelse fra en række arbejdsgiverorganisationer senest som direktør I Dansk Industri. Lars Goldschmidt har deltaget i udviklingsarbejdet bag folkeskolereformen og er i dag selvstændig konsulent og bestyrelsesmedlem i ren række organisationer inden for energi, miljø og uddannelsesområdet.

Søren Barlebo Rasmussen
Partner i Mobilize Strategy Consulting, som er specialiseret i fagprofessionelle organisationers strategiske ledelse. Han har i 25 år arbejdet med, hvordan man får skabt værdi gennem de faglige medarbejdere. Søren Barlebo Rasmussen har været ledelsesforsker på CBS, hvor han også har været institutleder og dekan. De sidste 10 år har han arbejdet som selvstændig konsulent for en meget lang række vidensorganisationer i Danmark og Norge.

Vilhelm Halgreen
Uddannet lærer, Master i Corporate Communication og HD i Organisation fra Aarhus Universitet. Vilhelm Halgreen har gået vejen fra lærer til skolechef og kommunaldirektør i danske Kommuner. Fagprofessioner og det tværfaglige samarbejde har været et fokuspunkt i Vilhelm Halgrens indsats for udviklingen af den kommunale velfærd. Han har de seneste år arbejdet med lederuddannelse og lederudvikling.

 

Læs mere og se programmet i folder (pdf)

Konfliktløsning der styrker fællesskabet

Konference: Konfliktløsning der styrker fællesskabet
Tid
: 15.11.2014 kl. 9:30-17:30
Sted: Borups Højskole, København
Arrangør: Center for Konfliktløsning
Pris: 250,-
Tilmelding: fs@konfliktloesning.dk

Hent program
————————
Center for Konfliktløsning skriver bl.a. følgende om konferencen:

(…) Konferencen markerer 20 år med konfliktløsning i Danmark og i udlandet gennem Center for Konfliktløsning.

 Konferencens omdrejningspunkt er temaet ‘fællesskaber’, og tæller flere prominente talere som kunstner Simone Aaberg Kærn, Hans Månsson fra Center for Social Bæredygtighed,
 Anders Petersen – lektor på Aalborg Universitet og Silas Harrebye forsker fra Roskilde Universitet.

Konferencen afsluttes med uddeling af LIVIA-Prisen, der gives til en person eller organisation der har ydet en unik indsats for at løse en af barske konflikter ude i verden.

(…)

Alle er velkomne.(…)

Læs mere på centrets hjemmeside http://www.konfliktloesning.dk

CeSoB på Forskningens døgn 2014

Center for Social Bæredygtighed er inviteret til at holde oplæg på Forskningens Døgn april 2014.

Manchetten til oplægget lyder:

  • Bæredygtig pædagogik og praksisudvikling bygger bro mellem menneskets iboende emotionelle og sociale egenskaber og samfundets sociale kapital.
  • Bæredygtig pædagogik og praksisudvikling er derfor essentiel i en tid, hvor samfundets sociale kapital og sammenhængskraft er mere truet end nogensinde før, og hvor det at vokse op og blive et livsdueligt menneske er blevet en stadig mere krævende udfordring.
  • Bæredygtig pædagogik og praksisudvikling er en revitalisering af vores forståelse af inklusionsbegrebet, og hvordan reel inklusion i samfundets forskellige praksisfælleskaber kan finde sted.

Foredraget kombinerer forskning fra mange forskellige vidensområder såsom biologi, neurologi, psykologi, sociologi og pædagogik, fordi bæredygtige løsninger fordrer en åben og nuanceret teoretisk klangbund.

Det er Erhvervsakademiet Næstved samt institutioner i Ballerup kommune og Skanderborg kommune, der har rekvireret oplæggene, som holdes af Peter Mikkelsen og Hans Månsson, begge partnere i CeSoB.

Gå-hjem-møde 9.4.2014…

Fra vidensbaserede pædagogiske metoder til ny pædagogisk praksis

Kom og hør pædagogisk konsulent ved Københavns Universitet komme med et konkret bud på, hvordan man kan transformere vidensbaserede pædagogiske metoder til en ny pædagogisk praksis, så alle børn kan få effektivt udbytte af de nye pædagogiske metoder.

Dato: 9. april 2014 kl. 15.00-17.00.
Sted:  Familie og Evidens Center, Dortheavej 12,3, 2400 København NV
Arrangør: Familie og Evidens Center og Dansk ImplementeringsNetværk

Læs mere og tilmelding, se http://implementering-dk.dk/ga-hjem-moder/events/

 

Heldagskonference 23.4.2014

Heldagskonference 23.4.2014
FOLKESKOLEREFORMEN – NYE MULIGHEDER

Kom til en inspirerende konference med fokus på folkeskolereformen, hvor en række eksperter og praktikere giver deres bud på, hvordan skolens aktører kan løfte den ambitiøse opgave.

Arrangører: tidsskriftet “Kognition & Pædagogik” og Dansk Psykologisk Forlag i samarbejde med CeSoB og ICDPøst.

Se program …

Undervisning og læring, der skaber resiliente børn og unge

16. april 2013 afholder Institut for Uddannnelse og Pædagogik (DPU) et arrangement i København: Undervisning og læring, der skaber resiliente børn og unge

Resiliens er evnen til at nå sine mål på trods af modgang og besværligheder i livet. Det er en evne til at skabe sig et godt liv sammen med andre på trods af risikofaktorer. På konferencen vil oplægsholdere fra Danmark og præsentere aktuel forskning i, hvad resiliens er og hvordan resiliens kan fremmes hos børn og unge gennem målrettede indsatser i skole og daginstitution.

Hans Månsson, CeSoB, vil holde et oplæg over emnet: Kan bæredygtig pædagogik styrke børn og unges resiliens?

Læs mere på DPU’s hjemmeside om DPU’s konference om resiliens:

 

Dansk Implementeringsnetværk inviterer …

Dansk Implementeringsnetværk (DIN) inviterer til Årskonference 2013, tirsdag 14. maj 2013

Blandt såvel praktikere som forskere inden for forskellige velfærdsområder har det sidste årti budt på en øget interesse i, hvad der kendetegner god implementering. Dansk ImplementeringsNetværks årskonference 2013 stiller derfor skarpt på to forskellige tilgange til at forstå, systematisere og optimere implementeringsprocessen, hvad enten denne foregår på social-, integrations-, beskæftigelses-, uddannelses- eller sundhedsområdet.

Læs mere på Dansk Implementeringsnetværks hjemmeside om DINs Årskonference 2013