Bilag fra CeSoB konference oktober 2015

Foto fra konference 22.10.2015

Foto fra konference 22.10.2015

BILAG 1: Dorthe Pedersen, CBS, PowerPoint-præsentation til oplæg om Offentlig ledelse – i en tid hvor målstyring og implementering sætter dagsorden.

BILAG 2: Andy Højholt, Professionshøjskolen Metropol, PowerPoint-præsentation til oplæg om Læringsfællesskaber i et helhedsperspektiv – om at samarbejde på tværs af professioner.

BILAG 3: Peter Mikkelsen, CeSoB, PowerPoint-præsentation til oplæg om Meningsfuldhed i et forældreperspektiv

BILAG 4: Hans Månsson, CeSoB, PowerPoint-præsentation til oplæg om Meningsfuldhed i et børneperspektiv.

BILAG 5: Lotte Darsø, Aarhus Universitet, DPU, PowerPoint-præsentation til oplæg om Hvilke kompetencer har børn og unge brug for, når de skal møde og forme fremtiden?

BILAG 6: Dorrit Christensen, CeSoB, PowerPoint-præsentation til oplæg om Læring og bæredygtighed – om at sætte politiske mål og spille sammen med prædagogisk praksis & Helheden er andet end struktur.