Artikel i FSD’s årsavis 2015

FSDaarsavis2015

Siden begrebet ’social bæredygtighed’ blev født med Brundtland-rapporten om klodens fremtid i 1987, har det fået en bredere betydning. I kommunerne handler det især om at skabe sammenhæng og tværgående samarbejde i indsatserne, mener Hans Månsson fra Center for Social Bæredygtighed.

Læs hele artiklen på side 3 i Socialchefforeningens blad fra oktober 2015: Social bæredygtighed skal være grundlaget i kommunernes arbejde.