Afholdte konferencer

Seneste konference:
3.10.2017: Social resiliens – udvikling af gensidigt forpligtende relationer i fællesskaber mellem børn og unge
(CeSoB og UCL)


Tidligere konferencer:

8.9.2016: Ledelse af samarbejdet mellem lærere og pædagoger. (CeSoB, CUBION og Ledelsesakademiet, UCL)
Hent evt. bilag …

22.10.2015: Sammenhæng i børn og unges liv – når mening skaber helhed. (CeSoB) Hent evt. bilag ….

22. maj 2014 Resiliente læringsmiljøer – bæredygtighed i praksis. (CeSoB)

23. april 2014 Folkeskolereformen, nye muligheder. (Dansk Psykologisk Forlag og CeSoB)

15. maj 2013 Bæredygtig pædagogik og praksisudvikling. (CeSoB)