RYKKE SAMMEN – udvikling af social resiliens i skolenRYKKE SAMMEN er en vejledning til at udvikle skolens fællesskaber og styrke den enkeltes udvikling personligt og fagligt.

Center for Social Bæredygtighed, CeSoB, har de seneste tre år deltaget i et stort udviklingsprojekt, finansieret af Socialministeriet og med Red Barnet som hovedansvarlig.
 
En vigtig del af dette projekt har været at udvikle en model for, hvordan skoler kan arbejde med at styrke klassen som fællesskab og alle elevers trivsel og læring. 
Derfor har CeSoB i samarbejde med en række skoler landet over udviklet en vejledning, der netop har dette fokus: At styrke både skolens fællesskaber og alle klassens elever.

Nu er denne vejledning – RYKKE SAMMEN – klar til brug og kan downloades.

0-3 årige børn i Dragør Kommune

0-3 årige børn i Dragør Kommune

CeSoB har afsluttet et udviklingsprojekt, som er gennemført i samarbejde med alle dagtilbud for 0-3 årige børn i Dragør Kommune. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Projektets titel er Tidlig Opmærksomhed og Pædagogisk Praksis ift Sprogudvikling (TOPS).

I projektperioden (august 2015 – august 2016) har dagtilbuddene arbejdet med at udvikle metoder til at undersøge, understøtte og beskrive børnenes relationer og kommunikation, både med hinanden og med de voksne. Pædagogerne har arbejdet med deres kommunikation med og relationer til børnene og betydningen heraf for børnenes indbyrdes relationer.

Pædagogerne har brugt videooptagelser af samspil mellem dem og børnene og mellem børnene indbyrdes med henblik på at kunne tilegne sig en dybere forståelse for betydningen af kvalitet i relationer.

Projektet er beskrevet i en rapport, og der er udviklet en ”didaktisk ramme” for det pædagogiske arbejde med de 0-3 årige børn i kommunen.