Heldagskonference 23.4.2014

Heldagskonference 23.4.2014
FOLKESKOLEREFORMEN – NYE MULIGHEDER

Kom til en inspirerende konference med fokus på folkeskolereformen, hvor en række eksperter og praktikere giver deres bud på, hvordan skolens aktører kan løfte den ambitiøse opgave.

Arrangører: tidsskriftet “Kognition & Pædagogik” og Dansk Psykologisk Forlag i samarbejde med CeSoB og ICDPøst.

Se program …