Projekt om børns rettigheder

Social- og integrationsministeriet har i juli 2013 bevilget 10,8 millioner kroner til Red Barnet til et projekt om børns beredskab mod vold og overgreb.

Midlerne skal anvendes til

  • at lave en national kampagne, der skal oplyse børn om deres rettigheder samt
  • udvikle metoder for, hvordan man styrker børns selvværd og bevidsthed, så de bliver i stand til at forholde sig til situationer, hvor deres rettigheder bliver overtrådt, og ved hvordan de kan få hjælp.

Projektets overordnede formål er, at børn i den undervisningspligtige alder kender deres rettigheder og kan omsætte dem til handling i eget liv, hvorved de bidrager aktivt til at udleve deres ret til beskyttelse mod vold og overgreb.

CeSoB er samarbejdspartner på Red Barnets projekt med bl.a. ansvar for, at der udvikles og gennemføres en baseline undersøgelse ved projektets start, udvikling af et specifikt måleredskab til måling af resiliens samt løbende monitorering og en slutevaluering. CeSoB bidrager derudover med faglig sparring i forbindelse med udvikling af undervisningsmateriale og udviklingsprojekt om udvikling af model til resiliensfremmende miljøer for børn.

Projektet gennemføres i perioden 2014-2016.

 

Forår 2014 – konference om resiliensfremmende og bæredygtige læringsmiljøer

Med udgangspunkt i den viden der genereres gennem projektet om børns beredskab, planlægger CeSoB og Red Barnet en konference i foråret 2014 med arbejdstitlen Resiliensfremmende og bæredygtige læringsmiljøer. Følg med her på hjemmesiden.

Læs mere om bevillingen på Social- og Integrationsministeriets nyhedsside og på Red Barnets nyhedsside (siden åbner i nyt vindue)