Undervisning og læring, der skaber resiliente børn og unge

16. april 2013 afholder Institut for Uddannnelse og Pædagogik (DPU) et arrangement i København: Undervisning og læring, der skaber resiliente børn og unge

Resiliens er evnen til at nå sine mål på trods af modgang og besværligheder i livet. Det er en evne til at skabe sig et godt liv sammen med andre på trods af risikofaktorer. På konferencen vil oplægsholdere fra Danmark og præsentere aktuel forskning i, hvad resiliens er og hvordan resiliens kan fremmes hos børn og unge gennem målrettede indsatser i skole og daginstitution.

Hans Månsson, CeSoB, vil holde et oplæg over emnet: Kan bæredygtig pædagogik styrke børn og unges resiliens?

Læs mere på DPU’s hjemmeside om DPU’s konference om resiliens:

 

Vellykket inklusion forudsætter specialviden hos lærerne

Hvilken betydning har det for elevernes faglige og sociale udvikling, når elever med særlige behov inkluderes i almenundervisningen? Hvornår bliver inklusion en succes?

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet har kortlagt den internationale forskning om inklusion. Resultatet er ny viden om, hvilke pædagogiske metoder der har størst effekt. Det kan styrke arbejdet med inklusion i den danske grundskole.

Tjek artiklen på Aarhus Universitets hjemmeside, link: http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/vellykket-inklusion-forudsaetter-specialviden-hos-laererne-1/