Dansk Implementeringsnetværk inviterer …

Dansk Implementeringsnetværk (DIN) inviterer til Årskonference 2013, tirsdag 14. maj 2013

Blandt såvel praktikere som forskere inden for forskellige velfærdsområder har det sidste årti budt på en øget interesse i, hvad der kendetegner god implementering. Dansk ImplementeringsNetværks årskonference 2013 stiller derfor skarpt på to forskellige tilgange til at forstå, systematisere og optimere implementeringsprocessen, hvad enten denne foregår på social-, integrations-, beskæftigelses-, uddannelses- eller sundhedsområdet.

Læs mere på Dansk Implementeringsnetværks hjemmeside om DINs Årskonference 2013

Inklusionens selvfølgelighed

Dansk Pædagogisk Tidsskrift stiller i december-udgaven skarpt på inklusion

Inklusion sætter dagsordenen i daginstitutions- og skolepolitik, uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik og social- og integrationspolitik. ’Inklusion’ er et af den slags begreber, der ofte omtales som en ’flydende betegner’. Det kan betyde lidt af hvert, alt efter hvad man mener med det.

 

Tjek præsentationen af temaet inklusion i Dansk Pædagogisk tidsskrift nr. 4/2012