0-3 årige børn i Dragør Kommune

CeSoB har afsluttet et udviklingsprojekt, som er gennemført i samarbejde med alle dagtilbud for 0-3 årige børn i Dragør Kommune. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Projektets titel er Tidlig Opmærksomhed og Pædagogisk Praksis ift Sprogudvikling (TOPS).

I projektperioden (august 2015 – august 2016) har dagtilbuddene arbejdet med at udvikle metoder til at undersøge, understøtte og beskrive børnenes relationer og kommunikation, både med hinanden og med de voksne. Pædagogerne har arbejdet med deres kommunikation med og relationer til børnene og betydningen heraf for børnenes indbyrdes relationer.

Pædagogerne har brugt videooptagelser af samspil mellem dem og børnene og mellem børnene indbyrdes med henblik på at kunne tilegne sig en dybere forståelse for betydningen af kvalitet i relationer.

Projektet er beskrevet i en rapport, og der er udviklet en ”didaktisk ramme” for det pædagogiske arbejde med de 0-3 årige børn i kommunen.